Alexander Kok en sy broers het in 1938 saam met hul moeder na Engeland verhuis; die seuns se musiektalent en beurse van die Royal Academy of Music het hul lewens ingrypend verander.  Alexander het later as tjellis lid geword van die London Philharmonia Orchestra.

Die skrywer se moeder woon in haar laaste jare by hom […]