‘n Warrelwind van humorvolle anekdotes van hofsake en eksentrieke regslui. Lagwekkende grepies uit die verlede asook ander lande se regspraktyke. ‘n Kleurvolle kaleidoskoop van die baie fasette van die regspleging geskryf deur ‘n bekende regter en pittig geillustreer deur Marinus Wiechers.