Gedurende sy verblyf in Londen het hy dikwels moes hoor dat die Boere, wat Brittanje in die twee vryheidsoorloë “no end of a lesson” geleer het, uitvaagsels was. In 1999, met die begin van die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog, het die Oxfordse historikus sir Michael Howard oor die BBC-TV soos volg geantwoord op ‘n vraag of Brittanje se oorlog teen die Boererepublieke nie dieselfde was as dié van die kleine Chechnya van 1999 nie: “Yes, this is so, but it need not distress us too much. The Boers were not a particularly attractive people. Just because they were small, all kinds of virtues were attributed to them which they did not necessary possess.” Kok ,wie se grootouers hul plase en boerderye in die Britte se verskroeide-aarde-veldtog verloor het, het egter van beter geweet, en besluit om hul lydensverhaal, veroorsaak deur gierige kapitaliste wat die republieke se minerale rykdomme vir hulself wou neem, te boekstaaf. Ook vertel hy van hul opstaan uit die ellende en puin – wat sy eie lewensverhaal insluit. – Marthinus van Bart